De bisschop heeft aan parochievicaris Ad van der Helm het verzoek gedaan om een andere pastorale verantwoordelijkheid op zich te nemen. Gelet op de noden van het bisdom heeft hij, na de nodige gesprekken, ermee ingestemd pastoor van de H. Nicolaasparochie te Zoetermeer te worden. 

Pastoor van der Helm blijft in Den Haag rector van de Antonius van Padua en hij blijft beschikbaar voor oecumene in de Haagse Gemeenschap van Kerken en interreligieuze dialoog via de Prinsjesdagviering.

Parochievicaris Dr. A.J.M. (Ad) van der Helm

De komende maanden is een overgangsperiode. Het afscheid zal daadwerkelijk in september plaats vinden. U zult daarover geïnformeerd worden.

Wij zijn als parochie dankbaar voor de grote inzet die pastor van der Helm sinds 2007 in Den Haag heeft gegeven als deken van Den Haag, pastoor van de Heilige Jacobus en als lid van het pastoraal team Maria Sterre der Zee. Hij heeft altijd grote betrokkenheid gegeven aan mensen en aan de gehele parochie. 

Zoals bekend zal pastoraal werker Jan Eijken op 30 april met pensioen gaan. De parochie gaat verder met een kleiner pastoraal team. Er wordt nu met elkaar gesproken hoe de pastorale zorg gegarandeerd kan worden in onze parochie. Ook daarover zullen we u informeren.

We begrijpen dat dit besluit veel losmaakt en dat u wellicht vragen heeft. Hiertoe kunt u contact opnemen met het Centraal Parochiesecretariaat: parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl