icoon

icoon
icoon van Maria Sterre der Zee

Zondag 22 mei vindt in de kerk van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen aan de Elandstraat 194 een Mariaconcert plaats verzorgd door koren uit onze parochie. Deelnemende koren zijn: het Driekoningenkoor uit de gelijknamige geloofsgemeenschap onder leiding van Wim Voogd, gemengd koor Gli Uccelli onder leiding van Richard Ram en zangcollege Laus Deo onder leiding van Patrick Hopper. De laatste twee koren komen uit de geloofsgemeenschap H. Antonius Abt. Op het programma staat niet alleen koorzang van onder anderen Fauré, da Victoria, Lotti en Verhelst maar ook samenzang van bekende Marialiederen. De teksten zijn opgenomen in het concertboekje.
Aanvang: 15.00 uur | Toegang: gratis | Collecte ter bestrijding van de onkosten
Affiche