Een spannend en zelfs een beetje een sacraal moment maandagavond in de H. Jacobuskerk aan de Parkstraat. Drie slechtvalkjongen uit de kerktoren werden geringd én gezegend.
Parochievicaris Ad van der Helm van de Parkstraatkerk heeft al enkele degelijke katholieke namen klaar. Maar eerst moeten de ‘vogelaars’ van de Werkgroep Roofvogels Nederland nog even het geslacht vaststellen. Expert Martin Mollet weet het al meteen als hij de jongen voorzichtig uit de nestkast hoog in de toren haalt en in draagtasjes stopt. “Twee ‘wijven’ – zo heet dat bij roofvogels – en één man,” zegt hij. Van der Helm ‘doopt’ ze Magdalena, Jacoba en Bavo. De laatste heilige is de patroon van de valken. “Mogen zij een goede vlucht hebben en tekenen zijn van de kracht van Gods schepping,” bidt de priester zachtjes, om de dieren niet aan het schrikken te maken.

Koorzolder

Het gebeurt allemaal op de ‘koorzolder’ achter in in de kerk, waar zich ook het orgel bevindt. Van daaruit kun je snel met een wenteltrap verder de rijzige toren op en af. De bank van de organist doet dienst als werkblad. Van de dieren wordt van alles gemeten. En ze worden gewogen. De meisjes, die bij slechtvalken groter zijn dan de jongens, blijken nu, vijfentwintig dagen na hun uitbraak uit het ei, al ongeveer een kilo te wegen. “Goed op gewicht,” constateert Mollet tevreden. Een en ander wil zeggen dat de ouders voldoende voedsel hebben aangevoerd. Op het menu hebben al verse duif en parkiet gestaan, blijkt uit het pakket vreemde veren dat in de nestkast ligt.
De dieren worden ook geringd. Maar waarom moet dat eigenlijk? Het is toch een soort ingreep in de natuur. “We doen het om ze te kunnen volgen. Het klinkt wat somber, maar de ringen zijn het belangrijkst voor als de vogels sterven. Dan wordt er melding gedaan en weten we precies hoe oud ze zijn geworden,” legt Hans van de Langkruis uit. Hij woont in de buurt, is een verwoed volger van de slechtvalken en houdt er een website over bij.

Niet blij

Niet iedereen is blij met deze roofvogels, die snelheden kunnen halen waar Max Verstappen moeite voor moet doen. Vooral duivenmelkers vrezen de slechtvalken. Maar die zijn er niet in de omgeving van de Parkstraatkerk. Uit deze buurt zijn dan ook nog geen protesten vernomen, zoals eerder wel het geval was rond de Bethlehemkerk aan de Laan van Meerdervoort. Er broeden ook paren in Leidschendam, Rijswijk en Delft. In het hele land zijn er zo’n 150 stelletjes. De slechtvalken strijken sinds 1990 steeds vaker neer in Nederland.
De beproeving, want dat is het toch wel, is voor Magdalena, Jacoba en Bavo voorbij. Ze worden teruggebracht naar het op 58 meter hoogte gelegen nest. Het volgende hachelijke moment komt over circa twee weken. Dan gaan ze voor het eerst vliegen. Als ze vervolgens de eerste maanden, wanneer ze nog onhandig zijn, goed doorkomen, is er een goede kans dat de vogels een flinke leeftijd bereiken.


Door Herman Rosenberg (Bron: denhaagcentraal.net)