Het gezamenlijk koffiedrinken na de H. Mis was in verband met Corona lange tijd
niet mogelijk. Vanaf nu zullen we op elke eerste zondag van de maand weer de
gelegenheid hebben elkaar te ontmoeten in de Pastorie en/of in de tuin na de
beide H. Missen op zondag. Dus graag tot zondag 3 april!