kruidwis
De Pluktuin in Naaldwijk

Op dinsdag 15 augustus viert de R.-K. Kerk het feest van Maria Tenhemelopneming (Maria Hemelvaart). We gedenken dan dat Maria als moeder van Jezus is opgenomen in het Goddelijk licht. Zij deelt nu in Gods liefde en neemt het op moederlijke wijze voor ons op bij Hem.
Daarom willen we voor deze dag, net als voorgaande jaren, een zogenoemde kruidwis (Fries) maken, ofwel een kruidenbos. Dit is een boeket van zeven verschillende en beschermende bloemen en kruiden, bijeengebonden met zeven witte en blauwe linten. Volgens een legende zou – na Maria’s hemelvaart – namelijk een dergelijk boeket in haar lege graf zijn achtergebleven. Gelovigen zagen hierin een teken van Maria’s zorg en bescherming voor hen die nu nog op aarde leven.

Kruidwis maken

Wij willen u in de gelegenheid stellen zo’n kruidwis te maken. Wij doen dat één dag tevoren, op maandag 14 augustus. Omdat er op Scheveningen nauwelijks wilde natuur is (of natuur waar je iets mag plukken), zullen we zo’n kruidwis maken bij De Pluktuin in Naaldwijk. Ze hebben vrijwel alle voorgeschreven bloemen en kruiden in hun tuin staan. We zullen er ook gezellig pauzeren met thee of koffie met huisgemaakte cake of appeltaart. Men heeft daarvoor binnen en buiten heel romantische plekjes.
De gemaakte kruidwissen brengen we dan naar de Antonius Abtkerk. Daar worden ze op dinsdag 15 augustus tijdens de eucharistieviering van Maria Tenhemelopneming door de pastoor gezegend, waarna u uw kruidwis mee naar huis kunt nemen. Je kunt deze dan ergens ophangen en laten drogen als een symbool dat ons herinnert aan de bescherming van Maria.
Begeleider: emeritus pastor John Batist
Datum: maandag 14 augustus 2017 | Vertrek vanaf pastorie Antonius Abt om 13.45 uur | Kosten: € 15,- inclusief boeket, koffie of thee met cake of appeltaart en vergoeding benzinekosten chauffeurs | Vervoer: we zullen met eigen auto’s gaan. Wilt u bij aanmelding aangeven of u bereid bent te rijden en hoeveel personen met u mee kunnen? Benzinekosten worden vergoed. | Aanmelding (verplicht) vóór 10 augustus: tel. 070-354 17 42 of e-mail: antoniusabt@rkdenhaag.nl