Emeritus pastor John Batist gaat tijdens deze lezing in op het leven van Thomas van Kempen. Thomas werd in 1379 in Kempen, bij Venlo, geboren. Als jongen van veertien jaar ging hij naar Deventer. Daar trad hij toe de Broeders en Zusters van het Gemene (= gemeenschappelijke) Leven, een kloostergemeenschap gesticht door Geert Grote, de grondlegger van de moderne devotie.

Thomas van Kempen

Hervormingsbeweging
Het was een hervormingsbeweging die werkte aan vernieuwing van het christelijke leven. Persoonlijke geloofsbeleving en praktische levenswijsheid vormden het streven. De initiatiefnemers bestonden uit geestelijken én leken. In Deventer volgde Thomas zijn eerste studies als voorbereiding op een geestelijke loopbaan.
Naar Zwolle
Van daaruit ging hij naar het pas opgerichte Sint Agnesklooster bij Zwolle, later Agnietenberg genoemd. Hij was toen twintig jaar. Thomas was in deze gemeenschap een bescheiden monnik die veel las (‘met een boeksken in een hoeksken’), mediteerde en teksten ter overdenking schreef. Pas na vijftien jaar voelde hij zich spiritueel zover, dat hij zich tot priester liet wijden.
Handboek
Weer tien jaar later werd hij aangesteld om de jonge mannen die wilden toetreden tot het klooster, te vormen en op te leiden. En daar was hij echt op zijn plaats. Als een soort handboek voor de nieuwe kloosterlingen schreef Thomas zijn beroemde boek De Navolging van Christus. Maar wat hij schreef bleek ook steeds meer mensen buiten het klooster aan te spreken.
Inspiratie
Tot op de dag van vandaag hebben miljoenen christenen zich door dit boek laten inspireren, zoals Moeder Teresa, Martin Luther King en Hillary Clinton. Enkele uitspraken uit De Navolging van Christus zijn: vind je dat je veel weet en een vrij goed inzicht hebt, bedenk dan dat er veel meer dingen zijn waar je geen verstand van hebt. Of: een hoogmoedige en een hebzuchtige vinden nooit rust. En: je kunt je wel druk maken over de heilige Drie-eenheid, maar wat zou de heilige Drie-eenheid van jou vinden?
Deze avond leest en bespreekt pastor Batist met de deelnemers een aantal van de spirituele teksten van Thomas van Kempen.
Kosten: vrijwillige bijdrage.
Aanmelding bij het secretariaat H. Antonius Abt is verplicht, tel. 354 17 42 of e-mail antoniusabt@rkdenhaag.nl.
Datum: donderdag 13 september 2018 | Tijd: 20.00 uur | Plaats: pastorie H. Antonius Abt, Scheveningseweg 233