roosvenster Abt

Veel mensen hebben de bijzondere email-mozaïeken en glas-in-loodramen van Antoon Molkenboer in de kerk van de H. Antonius Abt wel eens bewonderd maar weten verder weinig over deze veelzijdige en gedreven kunstenaar. Molkenboer woonde meer dan dertig jaar in Scheveningen, was dik zestig jaar als beeldend kunstenaar actief en kreeg gedurende die periode in binnen- en buitenland veel opdrachten en tentoonstellingen.
Door de veranderende tijdgeest en kunstontwikkelingen in de eerste helft van de 20e eeuw, is veel van het werk van Molkenboer in de vergetelheid geraakt. Maar de recente herwaardering voor de meer figuratieve en symbolische kunst heeft het belang en de invloed van het werk van kunstenaars als Molkenboer weer onder de aandacht gebracht.
Kunsthistorica Ineke Goudswaard heeft in 2015 uitgebreid onderzoek gedaan naar het werk en het leven van Antoon Molkenboer. In januari 2016 gaf ze een lezing in de pastorie van de Antonius Abtkerk maar de belangstelling bleek groter dan verwacht en daarom houdt ze dezelfde lezing opnieuw. Goudswaard toont veel onbekend beeldmateriaal en geeft een verhelderend beeld van de ontwikkelingen in het oeuvre van Antoon Molkenboer en van zijn visie en gedrevenheid.
Toegang gratis; een vrijwillige bijdrage is welkom.
Datum: woensdag 13 april 2016 | Tijd: 20.00 uur | Plaats: Scheveningseweg 233
Reserveren verplicht, tel. 354 17 42 of e-mail: antoniusabt@rkdenhaag.nl