Titus Brandsma

Titus Brandsma werd geboren op 23 februari 1881 in Ugoklooster bij Bolsward en groeide op in een warm, katholiek en sociaal gezin. Dat was de basis voor de indrukwekkende manier waarop hij later zelf zijn spiritualiteit en naastenliefde vormgaf. Na de lagere en middelbare school trad hij in bij de paters Karmelieten in Boxmeer, omdat hem daar de grote aandacht voor mystiek erg aantrok. Na zijn priesterwijding gaf hij les aan de jonge novicen en was hij onder meer actief als columnist bij kranten en tijdschriften waarin hij schreef over spirituele onderwerpen.

Docent in Nijmegen

In 1923 werd hij professor aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen en doceerde er wijsbegeerte en geschiedenis van de mystiek. Al in een vroeg stadium waarschuwde hij in zijn columns en tijdens lezingen en colleges tegen de gevaren van het nationaal-socialisme, en de jodenhaat. Hij veroordeelde de anti-joodse maatregelen van het Hitlerregime.
Begin 1942 was hij de architect van het verbod dat de Utrechtse aartsbisschop Jan de Jong uitvaardigde tegen het opnemen van NSB-advertenties in de rooms-katholieke dagbladen.

Thuis in dat kleine celletje

Meteen daarop werd Titus Brandsma gearresteerd en naar de gevangenis in Scheveningen getransporteerd. Daar schrijft hij over zijn persoonlijke mystieke ervaringen, die hij ondanks alle misère en doodsdreiging beleeft. ‘Ik ben er al helemaal thuis, in dat kleine celletje. Ik heb er mij nog niet verveeld, integendeel. Ik ben er alleen, o ja, maar nooit was Onze lieve Heer mij zo nabij. Ik kan het uitjubelen van vreugde, dat Hij zich weer eens geheel door mij heeft laten vinden, zonder dat ik bij de mensen of de mensen bij mij kunnen. Hij is nu mijn enige toeverlaat en ik voel me veilig en gelukkig. Ik wil hier altijd blijven, als Hij het zo beschikt. Ik ben zelden zo gelukkig en tevreden geweest.’

Man uit één stuk

Uiteindelijk werd hij afgevoerd naar het concentratiekamp van Dachau, waar hij op 26 juli 1942 stierf. Medegevangenen getuigden na de bevrijding van de indruk die Titus Brandsma op hen had gemaakt: een man uit één stuk, die zichzelf bleef onder alle omstandigheden, zelfs onder de knoet van de beulen. Zijn spiritualiteit hield de hoop van zijn medegevangenen levend.
Na de oorlog werd Titus Brandsma voor velen een spirituele gids in hun leven en werd hij in de jaren zeventig door de Paus zalig verklaard. We maken deze avond nader met hem kennis, en verdiepen ons in enkele van zijn spirituele teksten.
De lezing wordt verzorgd door emeritus pastor John Batist.

Kosten en aanmelden

Kosten: vrijwillige bijdrage.
Aanmelden bij het secretariaat van de Abt is noodzakelijk, tel. 070-354 17 42, of via antoniusabt@rkdenhaag.nl.
Datum: donderdag 12 april 2018 | Tijd: 20:00 uur | Plaats: pastorie Antonius Abtkerk