Emeritus pastor John Batist spreekt een avond over ‘Meneer en mevrouw Job en het waarom van het lijden’. Je zult het maar meemaken: je probeert oprecht als gelovige te leven en dan word je opeens getroffen door de ene jobstijding na de andere: je huis brandt af, al je kinderen komen daarbij om, al je bezit wordt geroofd, en je krijgt zelf een vreselijke huidziekte.

meneer job
Job met vrouw en vrienden

Wie vraagt zich dan niet af: ik heb toch altijd goed geleefd. Waaraan heb ik dit dan verdiend? Dat is natuurlijk niet alleen een vraag voor Job maar ook voor zijn vrouw. Want zij wordt eigenlijk net zo hard getroffen door alle ellende: het is ook haar huis, het zijn ook haar kinderen, en ook haar bezittingen die ze kwijtraakt. Het zal je als moeder maar overkomen!

Plaats geven aan het lijden

Professor Ellen van Wolde is een van de eersten die dit aspect uitdrukkelijk aandacht geven in haar boek Meneer en mevrouw Job. Of je nu man bent of vrouw, ieder van ons moet een plaats geven aan het lijden dat hemzelf of anderen overkomt. Wat is de reden ervan? Waar is God als leed ons treft? Het zijn de eeuwige vragen van de mensheid.
Het boek Job is een poging daar antwoord op te geven. Na heftige aanklachten tegen God komt hij plotseling tot een ommekeer en kan hij God zelfs weer prijzen. Wat maakt dat hij dit kan? En hoe helpt dit verhaal ons als wij ellende te dragen krijgen?
Datum: donderdag 8 juni 2017 | Tijd: 20.00 uur | Plaats: pastorie Antonius Abt, Scheveningseweg 233 | Aanmelding (graag): 070 – 354 17 42 of per e-mail: antoniusabt@rkdenhaag.nl | Kosten: vrijwillige bijdrage