Jan van Scorel plm. 1530
Maria Magdalena door Jan van Scorel

Naast Maria, de moeder van Jezus, is Maria Magdalena de meest genoemde vrouw in de vier Evangeliën. In het Paasverhaal volgens Johannes is zij de eerste aan wie Jezus na zijn dood verschijnt en wordt zij zelfs de ‘apostel der apostelen’. Maar zij staat de laatste jaren ook in andere geschriften zeer in de belangstelling.
Denk maar aan het boek De Da Vinci Code, geschreven door Dan Brown. Daarin gaat hij uit van de vooronderstelling dat zij een bijzondere, en zelfs intieme relatie met Jezus zou hebben gehad en dat hij haar bovendien bepaalde boodschappen meegaf, die zij later moest verkondigen.
Ook het boek van de Zweedse schrijfster Marianne Frederickson Volgens Maria Magdalena handelt hierover en ging met honderdduizenden over de toonbank.
Beide boeken zijn onder meer gebaseerd op het apocriefe (= niet officieel erkende) Evangelie van Maria Magdalena en Evangelie van Filippus die begin vorige eeuw gevonden zijn in Egypte.
Tijdens de bijeenkomst verdiepen de deelnemers zich in deze geschriften en deze vergelijken met de officieel erkende Evangelieteksten. Welk beelden worden daarin, en in de Kerkgeschiedenis, van haar geschetst? Hoe terecht is dat? Wat mocht kennelijk niet in de officiële Bijbel terechtkomen? En wat missen lezers daardoor?
Samen met de inleider, emeritus pastor John Batist, gaan de deelnemers het na. Ook bekijken ze hoe Maria Magdalena in de kunst is afgebeeld.
Graag opgave vooraf aan het secretariaat, tel. 070-354 17 42. Kosten: vrijwillige bijdrage.
Datum: donderdag 7 april 2016 | Tijd: 20.00 uur | Plaats: pastorie Antonius Abt, Scheveningseweg 233