Maria Sterre der Zee

Dit jaar is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther de Reformatie begon door 95 stellingen tegen misstanden in de Katholieke Kerk aan de kerkdeur in Wittenberg te timmeren. Daarmee is hij een van de belangrijkste grondleggers van dat wat katholieken meestal het protestantisme noemen.
Maria Sterre der Zee
Lange tijd werd hij door katholieken beschouwd als een ketter. Dankzij eerlijk oecumenisch onderzoek kwam de R.-K. Kerk echter tot andere inzichten en er ontstond steeds meer waardering voor het spirituele gedachtegoed van Luther. Dit leidde tijdens het Tweede Vaticaans Concilie tot een doorbraak: zij (de protestanten) worden door de Katholieke Kerk terecht als broeders en zusters in de Heer erkend. Paus Franciscus was op 31 oktober 2016 zelfs bij de officiële opening van het Lutherjaar in Lund (Zweden).
Toen Maarten 21 jaar was trad in bij het Augustijnenklooster van Erfurt. Drie jaar later, in 1510, ging hij naar Rome. Hij bezocht onder meer de Sint Pieter (toen in aanbouw). Dit riep gemengde gevoelens bij hem op. Enerzijds stond hij op de grond waar ooit de eerste christenen als martelaar voor hun geloof stierven, anderzijds stuitte de machtsuitoefening en de pracht en praal hem tegen de borst. Ook ergerde hij zich aan de ‘aflatenhandel’, het geven van geld aan de kerk om daarmee je ziel veilig te stellen voor de hemel. Na zijn bezoek aan Rome raakte hij in een crisis over de vraag: hoe kan ik rechtvaardig voor God verschijnen.
In de lezing gaan we na hoe hij tot het inzicht kwam dat hem een geweldige bevrijding gaf: de rechtvaardiging door het geloof. Hij besloot zijn inzichten te verspreiden, beginnend met het plakken van een stuk met 95 stellingen aan de kerkdeur in Wittenberg. Die stellingen en andere geschriften werden gedrukt en door het hele land gelezen. Dit veroorzaakte heel wat oproer – tot in Rome toe – en uiteindelijk werd Luther uit de Kerk gezet wegens ketterij. Maar zijn gedachten vonden zoveel weerklank dat grote delen van Europa tot de Reformatie overgingen. We zullen nader ingaan op zijn leven en werken.
Inleider: emeritus pastor John Batist
Datum: donderdag 19 januari 2017 | Tijd: 14.30-16.30 uur | Plaats: pastorie Antonius Abt, Scheveningseweg 233 | Aanmelding (graag): tel. 070-354 17 42 of e-mail: antoniusabt@rkdenhaag.nl | Kosten: vrijwillige bijdrage