De Stichting Culturele Vrienden van de Sint Jacobus de Meerdere organiseert een gratis lezing, gegeven door Hugo Kolstee, met als titel: Alle kathedralen en basilieken van Nederland.
Nederland telt 7 kathedralen en 25 basilieken. Maar wat is eigenlijk een kathedraal of een basiliek? Wat valt er te vertellen over de geschiedenis, architectuur, interieur, klokken en orgels van deze kerken?
Hugo Kolstee (1942) studeerde enige jaren bouwkunde en daarna geneeskunde. Hij werkte als arts in binnen en buitenland. Toen hij bij “toeval” in een basiliek kwam, ging er een wereld voor hem open. Vanwege zijn interesse voor bouwkunde en geschiedenis besloot hij de kathedralen en basilieken in Nederland allemaal te bezoeken en te beschrijven. In de lezing gaat hij hier verder op in. Zaterdag 12 november 2016 van 15.00 uur – 16.00 uur Grote zaal van de pastorie Sint Jacobus de Meerdere, Willemstraat 60, 2514 HN Den Haag.
Graag aanmelden via telefoon: tel: 071-5894889
of e-mail: vrienden@stjacobus.nl