door Bart Maltha, voorzitter stichting Vrienden van de Abt

Maria Sterre der Zee
De Antonius Abtkerk aan de Kerkwerf

Weinig Scheveningers zullen weten dat in de 19e eeuw, schuin tegenover de hervormde Oude Kerk, een katholieke Antonius Abtkerk heeft gestaan. Deze kerk stond van 1834 tot 1857 aan de Kerkwerf, want zo heette dit gebied aan het einde van de Keizerstraat toen.
Van 1830 tot 1834 was in het logement Hof van Holland al een provisorische roomse kerkzaal ingericht en na 1833 kon men op datzelfde stuk grond een eigen kerk met een aangrenzende pastorie bouwen. Nadat in 1857 aan de Scheveningseweg een nieuwe neogotische Antonius Abtkerk werd betrokken, zijn deze twee gebouwen niet direct afgebroken maar aangepast aan een nieuwe bestemming. Op veel tekeningen, litho’s en foto’s van het gebied rond de Kerkwerf zijn deze twee gebouwen tot het begin van de 20e eeuw herkenbaar in beeld gebracht.
In deze lezing zal, naast aan een stukje parochiehistorie, ook aandacht geschonken worden aan de Scheveningse situatie gedurende die jaren en specifiek aan de 19e-eeuwse bebouwing rond de Kerkwerf.
Datum: dinsdag 4 april 2017 | Tijd: 20.00 uur | Plaats: pastorie Antonius Abt | Aanmelden (verplicht) bij het secretariaat, tel. 354 17 42 | Kosten: vrijwillige bijdrage