Op maandag 15 november 2021, om 19.30 uur, zal Dr. Tim van Iersel een lezing houden over Geloof en dementie.

Dr. Van Iersel is predikant met bijzondere opdracht bij de Protestantse Kerk in Nederland, gespecialiseerd in zingeving en ethiek bij dementie; hij werkt als geestelijk verzorger in verpleeghuizen. In zijn boek ‘Godvergeten’ biedt hij handreikingen en bemoediging in het omgaan met dementie in het licht van het geloof. Van Iersel zal ingaan op dit boek en hierover in gesprek gaan met de deelnemers.


Deze lezing, die wordt georganiseerd door de Haagse parochies ‘De vier Evangelisten’ en ‘Maria Sterre der Zee’ en door het Katholiek netwerk DEZINNEN, vindt plaats in de Maria ten Hovezaal van de St. Jacobuskerk aan de Parkstraat; de richtlijnen van het RIVM zijn van toepassing.


Toegang 5 euro; inschrijven t/m 12 november via info@dezinnen.nl

Dr. Tim van Iersel