Van links af: Ine Steenhoff, pastor Elma Beerends en Trees Kempen

Velen weten uit eigen ervaring hoe moeilijk het is om het overlijden van een ouder, partner, zoon, dochter of vriend(in) te verwerken. Je moet verder leven met een groot gemis. Je voelt je eenzaam, verdrietig en onbegrepen.
In maart start er in de geloofsgemeenschap H. Antonius Abt een gespreksgroep voor mensen die iemand door de dood verloren hebben. Dat kan kort of lang geleden zijn.
We zullen vijf keer op een woensdagmiddag bij elkaar komen om onze verhalen te vertellen en naar elkaar te luisteren. Ook zullen we praten over de rol van het geloof bij de verwerking van het verlies.
Opgeven
Als u belangstelling hebt om mee te doen, kunt u zich uiterlijk 23 februari 2020 per e-mail opgeven bij: Ine Steenhoff, steebo@ziggo.nl.
Schroom niet om mee te doen, ook al gaat het om verlies van langer geleden. Je hart nog eens luchten kan zo veel goed doen.
Data en tijd: 11 en 25 maart en 1, 15 en 22 april van 14.00 tot 16.00 uur. Locatie: pastorie Antonius Abt, Scheveningseweg 233, 2584 AA Den Haag.
Bijzonderheden
Aantal deelnemers: minimaal 8, maximaal 12. Kosten: € 10,-.
Begeleiding: pastor Elma Beerends, Trees Kempen en Ine Steenhoff.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ine Steenhoff, tel. 070 383 36 02.