Op donderdag 11 april zal pastoraal werker Jan Eijken ons inzicht geven in interculturele kerkopbouw in de Schilderswijk in Den Haag in de periode 2000-2010. Hoe bouw je een kerkgemeenschap op van gelovigen met een verschillende culturele achtergrond? Waarin vinden ze elkaar en welke verschillen bleken lastig te overbruggen? Op 3 december jl. is hij op dit onderwerp gepromoveerd tot doctor in de theologie. Deze avond vindt plaats in het Multicultureel Ontmoetingscentrum (MOC) in de Schilderswijk, Teniersstraat 17, 2526 NX Den Haag.

Uiteraard is iedereen van harte welkom op deze inspirerende avonden die iets laten zien van het kerk-zijn in de afgelopen periode, maar hopelijk ook een aanzet geven om na te denken over de wijze waarop we kerk willen en kunnen zijn in Den Haag in de komende tijd.

De avonden begint om 20.00 en duurt tot circa 21.30 uur.