Vrijdag 3 juni lanceert DEZINNEN, katholiek netwerk voor inspiratie en dialoog, een podcastserie over jongeren, geloof en leven. Onder de titel ‘Leven overleveren’ komen vijf jonge mensen aan het woord die in een levendig gesprek zich uitspreken over hedendaagse onderwerpen. Hoe leven zij, waar zoeken zij naar zin en hoe geloven zij in deze tijd? Welke betekenis heeft de katholieke traditie (nog) voor hen? En hoe kan die worden overgeleverd? Gebundeld rond vijf thema’s vertellen zij hun verhaal. Gedurende 5 opeenvolgende weken komt een nieuwe aflevering van deze podcast online.

De aftrap wordt op 3 juni verzorgd door Robina, die ingaat op het thema ‘Geluk en omgaan met lijden’. In een kleine dertig minuten neemt zij de luisteraars mee in de vraag of geluk afdwingbaar is. Daarnaast vertelt zij hoe ze omgaat met de ernstige ziekte van haar vriend. Denkt ze nu eigenlijk meer na over de zin van het bestaan of over God dan voordat de ziekte zich bij haar vriend openbaarde?


In de tweede aflevering krijgt Remco het woord om zijn licht te laten schijnen over Bijbel en traditie. Deze van huis uit katholieke jongere en liefhebber van het spelen van games heeft zijn eigen visie ontwikkeld op deze onderwerpen. In aflevering drie spreekt Laura zich uit over waar ze in gelooft en wie God voor haar is. Zij is actief lid van het jongerenkoor Corbulo, maar noemt zich niet kerkelijk. Eveline gaat in de vierde podcast in op de waarde van vrijheid en verbinding. Als lerares op een grootstedelijke basisschool beweegt zij zich tussen verschillende culturen en religies en voedt kinderen op met normen en waarden. Mathilde sluit deze serie af met het delen van haar ideeën over regels en autonomie. Als griffier bij de rechtbank komt ze veel in aanraking met overtreders, maar haar eigen jonge geschiedenis is er een van autonomie.


Interviewer pastor-diaken Walther Burgering en side-kick oud-godsdienstleraar Frank van der Knaap maken de podcast tot een aangenaam te beluisteren gesprek. De column die in elke aflevering terugkomt -als extra voer voor gesprek- is ingesproken door Marilise Heus. Leven overleveren is geproduceerd door DEZINNEN en tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de St. Elisabethparochie, Wateringen. De serie is te beluisteren via Spotify en Google ( zoek onder: DEZINNEN), maar ook te vinden via de sites dezinnen.nl en rkwestland.nl.