Koren

In onze parochie zijn veel verschillende koren actief. Het koor- en de orgelconcerten zijn te vinden op onze activiteitenkalender

Hieronder zijn de verschillende koren per geloofsgemeenschap weergegeven

H. Agnes

Het Dameskoor “Sint Agnes” is opgericht begin 1964, het koor stelt zich ten doel de vieringen, met name in de St. Agneskerk, mede te verzorgen door het zingen van passende muziek, volgens de eisen van de liturgieviering. Er zijn in de afgelopen jaren al heel wat mooie werken uitgevoerd.
Een kleine greep hieruit zijn de missen van Charles Gounod, J. Haydn, Lloyd Webber, Mozart, ook motetten van o.a. J.S. Bach, Hendrik Andriessen, Elgar zijn ten gehore gebracht. Dit is maar een greep uit ons repertoire.
Het koor bestaat nu uit ca. 15 dames, waarvan de meeste al heel wat jaartjes meezingen. Het is ook een erg gezellig maar serieus koor. Wij zingen niet altijd alleen, met ons Herenkoor hebben wij minstens een keer per maand een gemengde uitvoering. Wij repeteren altijd op vrijdagavond in “de Overkant” Newtonstraat tegenover de kerk, van 19.30 uur tot ca. 20.15 uur alleen de dames, daarna aansluitend met het herenkoor tot ca. 21.30 uur.

U bent van harte uitgenodigd, om als u interesse hebt in het zingen bij het koor, contact op te nemen met Mw. Petra Scheele tel 070-3931586, voorzitter.

Dirigent Wim Hazeu
Wim Hazeu [1971] ontving zijn eerste orgellessen van Peter Verhoeks, Wim van der Panne en Herman van Vliet. In 1991 werd hij met succes toegelaten aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag en behaalde daar de einddiploma’s Docerend Musicus[1996] en Uitvoerend Musicus[1998] Orgel en het Praktijkdiploma Kerkmuziek[1997] onder leiding van de docenten Johann Th. Lemckert en Marijke van Klaveren. Hij was eerste prijswinnaar op het Nationaal Orgelconcours te Leiden[1995] en het Govert van Wijnconcours te Maassluis[1996]. Als concertorganist trad hij vele malen op in binnen- en buitenland [o.a. Schotland, Oostenrijk, Duitsland, Zwitserland en Oekraïne].

Van 1987 tot 1997 was hij als organist verbonden aan de Bethelkerk te Vlaardingen, en sinds 1997 is hij als organist-dirigent verbonden aan de St. Agneskerk te Den Haag.

Als orgelbouwer is hij werkzaam bij Adema’s Kerkorgelbouw te Hillegom.

Het Herenkoor van de Sint Agneskerk aan de Beeklaan te Den Haag is opgericht op 8 januari 1899 en kreeg de naam “Jubilate Deo in Laetitia”. Dat betekent (vrij vertaald): Looft God onze Hemelse Koning. De statuten noemen als doel: “de openbare Godsdienstoefeningen opluisteren door het zingen van gewijde muziek”. En dat doen de heren ook uit volle borst. Begonnen met een ledenaantal van zo’n 60 man. Een greep uit het verleden. Op 27 januari 1974 werd het 75-jarig bestaan van onze parochie herdacht met een Eucharistieviering waarin Mgr. Dr. Simonis, Bisschop van Rotterdam (toentertijd) voorging en waarbij de Missa Sine Nomine werd gezongen met het dames- en herenkoor onder leiding van Harry Beijersbergen van Henegouwen en met begeleiding op het orgel door de componist van de mis: Joop Schouten. Ons herenkoor bestond toen uit 31 zangers.

Op 10 januari 1999 (tijdens het 100-jarig bestaan van ons herenkoor) mochten we dit feit voor een stampvolle kerk herdenken met versterking van enkele oud-leden die –ondanks hun fragiele gezondheid- toch meezongen!

Het dameskoor kwam het herenkoor versterken sedert 7 februari 1964. Ook luistert het dameskoor “solo” missen op. Het geheel staat sedert 1 maart 1997 onder leiding van organist/dirigent Wim Hazeu. Met zijn jeugdige elan weet hij met “Schwung” de koren te bemoedigen om vooral een nieuw repertoire in te studeren en uit te voeren en het bestaande repertoire met een nieuwe zienswijze op te poetsen. Wim Hazeu vindt ondersteuning van het machtige Adema-orgel bestaande uit een 30-tal registers en 1600 pijpen.

Het herenkoor heeft nu ca. 12 leden. Eigenlijk spreken we dan van een ensemble en dat is jammer, want we beschikken over een ruim kerkmuziekrepertoire vanaf de Renaissance tot en met de hedendaagse composities. Ook de enorme ruimte van de Agneskerk stimuleert tot voluit en ook ingetogen zang. Veelstemmige missen kunnen wij niet meer zingen, alleen met hulp van een ander herenkoor. Maar onze bevlogen dirigent weet altijd nieuwe missen en motetten te vinden voor onze huidige bezetting.

Wat altijd is gebleven sedert de oprichting is de vriendschap, wilskracht, humor en vreugde. Sommige leden kennen elkaar al een groot deel van hun leven. Twee leden hebben zelfs hun 50-jarig lidmaatschap van de zangvereniging gevierd en velen zijn hen met jubilea in het verleden voorgegaan. Een bewijs dat “Vrouwe Musica” oftewel Sint Caecilia je met haar verleidingskunst der Muzen niet meer loslaat.

“De weldadigheid van koorzang komt als verademing over het kerkvolk. De zang beleven en laten leven. Dit als bijdrage aan de luister van onze Eucharistievieringen!” U bent van harte uitgenodigd, om als u interesse hebt in het zingen bij het koor kunt u contact op nemen met Frans Valkenhoff,  06-22569683, voorzitter.

Dirigent Wim Hazeu
Wim Hazeu [1971] ontving zijn eerste orgellessen van Peter Verhoeks, Wim van der Panne en Herman van Vliet. In 1991 werd hij met succes toegelaten aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag en behaalde daar de einddiploma’s Docerend Musicus[1996] en Uitvoerend Musicus[1998] Orgel en het Praktijkdiploma Kerkmuziek[1997] onder leiding van de docenten Johann Th. Lemckert en Marijke van Klaveren. Hij was eerste prijswinnaar op het Nationaal Orgelconcours te Leiden[1995] en het Govert van Wijnconcours te Maassluis[1996]. Als concertorganist trad hij vele malen op in binnen- en buitenland [o.a. Schotland, Oostenrijk, Duitsland, Zwitserland en Oekraïne].

Van 1987 tot 1997 was hij als organist verbonden aan de Bethelkerk te Vlaardingen, en sinds 1997 is hij als organist-dirigent verbonden aan de St. Agneskerk te Den Haag.

Als orgelbouwer is hij werkzaam bij Adema’s Kerkorgelbouw te Hillegom.

H. Antonius abt

Kinderkoor De Stadhoudertjes in actie

De Stadhoudertjes staan onder leiding van dirigente Maria voor ’t Hekke en repeteren op dinsdag op de koorzolder in de pastorie van de Antonius Abtkerk van 18.45 uur tot 19.45 uur.

Eenmaal per maand werkt het koor mee aan een zondagse eucharistieviering, behalve in de zomervakantie. Kinderen kunnen lid worden van de Stadhoudertjes als zij hun eerste heilige communie hebben gedaan. Nadat zij het heilig vormsel hebben ontvangen kunnen zij doorstromen naar koor PaMa.

Pianist van De Stadhoudertjes is Niels Zeven.

Contactpersoon: Maria voor ’t Hekke, tel. 070-389 70 05.

Volg De Stadhoudertjes op Facebook

Jongerenkoor PaMa
Koor PaMa

De naam van het koor gaat terug op de tijd dat er een verbinding bestond met twee nu niet meer bestaande Haagse parochies. De Paulusparochie leverde de Pa in de naam en de Martelarenparochie de Ma: PaMa.

PaMa repeteert op vrijdag van 20.00 tot 22.00 uur op de koorzolder in de pastorie van de Antonius Abtkerk. Na afloop van de repetitie is er tijd om een glaasje te drinken. Eén zondag per maand verleent het koor muzikale medewerking aan een eucharistieviering.

Dirigent is Frank van Gaal.

Lees meer over het koor PaMa op de website.

Gli Uccelli
Gemengd koor Gli Uccelli tijdens het Caeciliaconcert 2015

Gli Uccelli (de vogels) is in januari 1991 opgericht door toenmalig koordirigent en organist Richard Ram. Het uit rond de 25 leden bestaande koor repeteert iedere woensdag van 20.00 tot 22.00 uur in Thabor aan de van Boetzelaerlaan. Het koor zingt geestelijke en wereldlijke muziek, daarnaast verzorgen de heren regelmatig gregoriaanse vieringen en Nederlandse vespers.

Dirigent: Wim Voogd.

Voorzitter van Gli Uccelli is Agnes Damen, tel. 070-350 56 15.

Lees meer over Gli Uccelli op de website.

Laus Deo
Zangcollege Laus Deo tijdens het Ceciliaconcert 2015

Laus Deo luistert al sinds 1900 de liturgie in de Antonius Abtkerk op. De nadruk ligt op gezangen uit de klassieke traditie. Op het repertoire staan missen van Mozart, Gounod, Gretchaninov, Bruckner, Haydn, Perosi, Casali en Refice en een breed scala aan kerkelijke motetten. De wisselende gezangen worden in het Nederlands gezongen.

Het koor staat onder de professionele leiding van koordirigent en organist Patrick Hopper en telt rond de vijfentwintig leden.

De repetities zijn elke donderdag van 19.45 tot 22.00 uur op de koorzolder in de pastorie van de Antonius Abtkerk.

Voorzitter: Rob Caminada.

Lees meer over Laus Deo op de website.

H. Driekoningen

Het Driekoningenkoor verzorgt de zang zowel – eenmaal per maand – in de Eucharistieviering op zaterdagavond in de Goede Raadkerk, als – eveneens eenmaal per maand – in de Marlotkerk. Ook verzorgt het koor de zang in de Eucharistievieringen in de St. Paschaliskerk. Zij repeteren als regel op woensdagavond 20.00 uur in de Melchiorzaal van het parochiecentrum. Geïnteresseerden zijn daar uiteraard altijd welkom.

Het Liduinakoor o.l.v. dirigent Ed Catijn verzorgt als regel de zang in de Eucharistieviering van 9.30 uur in kerk van Marlot op zowel de hoogfeestdagen als op eerste zondag van de maand. Hun repetities vinden plaats in diezelfde kerk en wel op dinsdagavond om 19.45 uur. Ook daar zijn geïnteresseerden altijd welkom. Voor nadere inlichtingen kunt u bellen: 070-3838614.

Het 4-Seizoenenkoor zingt als regel vijf keer per jaar in de Eucharistieviering in de St. Paschaliskerk. Zij repeteren op afspraak, op maandagavond, steeds enkele weken achtereen voorafgaand aan de viering waaraan zij hun bijdrage leveren. Voor hen die graag zingen, maar zich niet wekelijks kunnen binden, is dit een goede mogelijkheid om zich aan te sluiten.

De Gregoriaanse Schola is een mannenkoor en verzorgt de Latijnse gezangen op de vierde zondag van de maand in de Eucharistieviering in de Marlotkerk. Ook zij repeteren op donderdagavond.

Het kinderkoor dat zijn bijdrage geeft aan de gezinsmissen bestaat uit kinderen van de Paschalisschool. Daar wordt ook op donderdag gerepeteerd o.l.v. Maria van Waijenburg.

Een groep cantores begeleidt als regel op de derde en eventueel vijfde zondag van de maand de zang in de zondagse Eucharistievieringen in de Marlotkerk.

H. Ignatius van Loyola

Het Ignatiuskoor, onder leiding van pianiste Tjin Nio Tjia, ondersteunt iedere vierde zondag van de maand de samenzang tijdens de eucharistieviering.

Er worden liederen gezongen uit de klassieke muziek, negro spirituals, Nederlandse kerkliederen o.m. composities van Antoine van Oomen op de teksten van Huub Oosterhuis.
De koorrepetities zijn op op Vrijdag, in de Da Costastraat 46, verdeeld in 2 groepen: de ochtendgroep van 11.00uur tot 12.15uur en de groep die tegen de avond begint vanaf 17.30uur tot 19.00uur.

Iedereen is van harte welkom.
Contact: 070-3649926 of ignatius@rkdenhaag.nl

Het koor zingt elke derde zondag van de maand tijdens de Gezinsviering. Het koor oefent elke donderdag van 19.05 tot 19.50 in het parochiecentrum van de Elandstraatkerk, Da Costastraat 46. Alle kinderen tussen 6 en 15 jaar zijn welkom.

Contact: Teresa Morris (070 – 345 24 82).

Onze geloofsgemeenschap heeft een koor met de weinig ludieke naam: Rouw- en Trouwkoor. Dit koor zingt bij afscheidsvieringen en ook bij huwelijken. Het koor bestaat uit een groep enthousiaste leden, welke de viering met Nederlandse liederen ondersteunt. U kunt altijd een beroep op hen doen.

Contact: 070-3649926 of ignatius@rkdenhaag.nl

H. Jacobus de Meerdere

Het mooiste zing je toch in de kerk!!

Dat kan bij zangkoor Cantemus Domino van de Sint Jacobus de Meerdere.
Latijnse meerstemmige muziek en/of gregoriaans.
Info: cantemusdomino@rkdenhaag.nl

Cantemus Domino, sinds 1890
Het parochiële zangkoor Cantemus Domino bestaat sinds 1890. De naam is ontleend aan een van de gezangen uit de Paaswake en betekent: ‘Laten wij zingen voor de heer’. Dat is precies wat we doen.
Het koor luistert op zondag de Latijnse hoogmis (10.15 of 11.00 uur) in de Parkstraatkerk op met Gregoriaanse en meerstemmige gezangen.

De heren van het koor nemen als ‘schola’ elke zondag de wisselende Gregoriaanse gezangen voor hun rekening en ook, indien het gemengde koor niet zingt, de vaste gezangen. Bij bijzondere vieringen, zoals in de Goede Week, zingt de schola vooraan in de kerk.

Rijke traditie
Het gemengde koor (dames én heren) zingt twee keer per maand en op de meeste hoogtijdagen een mis uit de rijke traditie van de rooms-katholieke kerkmuziek. Op het repertoire staan missen van o.a. Monteverdi, Mozart, Haydn, Schubert, Bruckner, Gounod en Perosi, maar ook composities van Nederlandse componisten als Andriessen en Strategier. Met Kerstmis en Pasen wordt opgetreden met orkest.

Cantemus Domino wordt sinds eind 2021 geleid door dirigent-organist
Susanna Veerman (zie hieronder). Onder haar leiding wordt nieuw repertoire ingestudeerd en het oude van nieuwe glans voorzien.

Repetities
Elke woensdagavond
Van 19.30 tot 20.15 uur: Gregoriaans (heren)
Van 20.30 tot 22.00 uur: gemengd koor; soms worden extra repetities of studiedagen gehouden.
Locatie: Maria ten Hovezaal, Willemstraat 60A, toegang via de poort naast de pastorie.

Aanmelding
Belangstelling voor koorzang in een kerkelijk kader en onder professionele leiding? Meld u aan op cantemusdomino@rkdenhaag.nl en kom kennismaken op een woensdagavond; enige zangervaring is wenselijk. De kennismakingsperiode omvat onder meer een stemtest.

Contact
Elles van der Lubbe, secretaris
cantemusdomino@rkdenhaag.nl

Foto koor Cantemus Domino

Dirigent
Susanna Veerman (1975*) studeerde  in Moskou aan het Tsjaikovski Conservatorium, waar zij in 1997 haar koordirectiediploma behaalde. Diploma Uitvoerend Musicus koordirectie behaalde zij in 2001 aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam.

In 2005 behaalde zij het diploma Uitvoerend Musicus Orgel (Master) aan het Rotterdams Conservatorium bij Ben van Oosten. Tevens behaalde zij in 2002 diploma kerkmuziek eerste graad als cantor en organist.

Per 15 november 2021 is Susanna aangesteld als hoofdorganiste van de St. Jacobus de Meerderekerk (beter bekend als Parkstraatkerk) te Den Haag. Susanna geeft jaarlijks concerten in Nederland en in het buitenland, waar onder in 2017 een concert in de beroemde Notre-Dame te Parijs. Tussen 2005 en 2017 bracht zij vier orgel-cd’s uit.

Voor meer informatie en bestelling van de cd’s kunt u kijken op haar
website: www.susannaveerman.com

De éénstemmige Gregoriaanse zang neemt in de liturgie van de St. Jacobuskerk een belangrijke plaats in. Hiermee is de Schola Cantorum belast, die bestaat uit een aantal leden van het mannenkoor van Cantemus Domino. De Schola zingt elke zondag de ‘wisselende’ Gregoriaanse gezangen, de stukken dus die eigen zijn aan de betreffende zondag. Deze gezangen worden ook wel aangeduid als proprium. Op de zondagen dat het gemende koor niet zingt, verzorgt de Schola ook de vaste gezangen (ordinarium), met samenzang. Deze kunnen worden genomen uit de Iste, IVde, VIIIste, IXde, XIde of XVII Mis. Het Credo (geloofsbelijdenis) wordt altijd in een Gregoriaanse versie met samenzang uitgevoerd (Credo I, III of IV).

Een hoogtepunt vormt voor de Schola elk jaar weer de Goede Week. Achtereenvolgens worden dan de plechtigheden van Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake opgeluisterd, waarbij de Schola staat opgesteld terzijde van het priesterkoor. Gedurende de Advent en de Vastentijd worden op zondag geregeld de Vespers gezongen, het koorgebed van de namiddag.

Contact: Susanna Veerman, dirigent/organist

De Commissie Jacobus Concerten organiseert enkele keren per jaar, al dan niet in samenwerking met de Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) op de zaterdagmiddag concerten voor orgel, orgel+ en/of koorzang. Titularis Susanna Veerman, verbonden aan de St. Jacobuskerk en tevens artistiek adviseur van het HOK, neemt altijd enkele concerten voor zijn rekening, waaronder de orgelbespeling op ‘Open Monumentendag’. Daarnaast worden regelmatig organisten uit binnen en buitenland uitgenodigd. Ook de Schola Cantorum, Capella Sancti Jacobi, of Cantemus Domino o.l.v. Jos Laus verzorgen jaarlijks enkele concerten zoals het Passieconcert en/of het Advents-/Kerstconcert.

De data voor de uitvoeringen van de concerten worden bekend gemaakt in het Sint Jacobusnieuws, Stella Maris en middels de activiteitenkalender op deze website. Ook zullen in de kerk en elders affiches worden aangebracht met daarop de bijzonderheden van het concert. Jaarlijks rond januari verschijnt de HOK-folder met daarin alle concerten van de Haagse Binnenstad. Meer informatie over het HOK en de door hun georganiseerde concerten vindt u hier.

H. Willibrord

Het Multiculturele Marthakoor – Sancto Martino Laus
Het parochiekoor van de H. Marthakerk werd in 1911 opgericht. Dit koor verzorgt dus al ruim 100 jaar de muzikale omlijsting van de vieringen. Thans wordt het zangkoor het “Multiculturele Marthakoor” genoemd. De koorleden komen uit vele landen en continenten. Vanuit die culturele verscheidenheid is door de jaren heen een zeer gevarieerd en cultuurrijk koorrepertoire ontstaan. Liturgische gezangen uit de Antillen, Suriname en het Afrikaanse continent vormen samen met gezangen in het Latijn, Nederlands, Duits, Frans, Russisch en Engels het vaste repertoire.
Het zangkoor verzorgt in principe om de week de muzikale omlijsting van de liturgie in de H. Marthakerk. Daarnaast verzorgt zij de muziek op elke vijfde zondag van de maand in de Jozefkapel in het bejaarden- en verzorgingshuis Het Zamen.
Een aantal keren per jaar verleent het haar medewerking aan de viering in het ziekenhuis MCH aan het Westeinde.
Iedere vrijdagavond van 19.45 – 22.00 uur repeteert het koor in de parochiezaal van de H. Marthakerk (ingang De Bockstraat).
Heeft u zin om het zangkoor te komen versterken? Kom eens vrijblijvend op een repetitie-avond langs en maak kennis met dit gezellige multiculturele zangkoor.
Of neem contact op met een van de bestuursleden:
Georgette Heijstek – voorzitter:  g.heijstek@hotmail.com 
Gerard van Dommelen – secretaris:  gvandommelen@ziggo.nl

Heaven’s Touch is een gospel koor uit Den Haag, opgericht in 2002. Sinds 2008 wordt het koor geleid door Mirianella ‘Nella’ Davelaar. Onder haar leiding vormen zij een dynamisch koor, met talenten voornamelijk van Curaçao, maar ook van Aruba en Bonaire. Samen verkondigen zij op een swingende en uitbundige Caribische manier, het Woord van God.
Daarnaast staan zij onder de kerkgangers ook bekend om de meer ingetogen manier hoe zij het goede nieuws brengen in verschillende talen. De thuisbasis is de Willibrord-gemeenschap, onderdeel van de ‘Maria Sterre der Zee’ parochie te Den Haag.

Iedere eerste zondag van de maand, om 11 uur, verzorgt het koor de muzikale begeleiding van de eucharistieviering in de H. Marthakerk. Daarnaast verzorgen zij ook bijzondere vieringen binnen én buiten de parochie. Zoals bijvoorbeeld: concerten, bruiloften en andere gelegenheden. Zij hopen u graag eens te mogen ontmoeten bij een van de vieringen. Lijkt het u leuk om het koor bij uw viering te betrekken? Dan kunt u contact met hen opnemen met: heavenstouch.denhaag@gmail.com

the-little-stars

 

 

Het kinderkoor The Little Stars repeteert één keer in de veertien dagen op dinsdag van 19 uur tot 21 uur. Alle kinderen vanuit de gemeenschappen zijn welkom. Zij zingen een aantal keer per jaar tijdens de gezinsmis op zondag. Het kinderkoor staat onder leiding van Mirianella Davelaar.

Het kinderkoor The Little Stars repeteert één keer in de veertien dagen op dinsdag van 19 uur tot 21 uur. Het kinderkoor is op zoek naar nieuwe koorleden en naar vrijwilligers die Mirianella kunnen helpen tijdens de zang repetities. Zie de flyer hieronder.

inschrijfformulier The Little Stars