Afgelopen zondag 12 februari kon de geloofsgemeenschap twee jubilarissen het zonnetje zetten: onze koster Ruud Ammerlaan en dirigent/organist Jos Laus.
Vicaris Ad van der Helm bedankte hen aan het eind van de Hoogmis, waarop Ruud zijn mede-kosters in het dankwoord betrok en voorging in het bidden van drie Weesgegroeten voor de kosters.
Na de H. Mis was er een eenvoudig doch gezellig samenzijn in de pastorie onder het genot van koffie/thee met gebak. De voorzitter van de beheercommissie Jos van der Lubbe voerde namens de geloofsgemeenschap het woord:

  • Per 1 februari was onze dirigent/organist Jos Laus 12½ jaar in dienst. In die tijd zou hij theoretisch voor de koorrepetities en voor H. Missen (van 10:15 én 12:00 uur) op zondag zo’n 1250 keer naar de kerk zijn gekomen, maar in de praktijk is dat veel meer geweest: voor overleg, voor concerten, voor het bouwen van het altaar-orgel. Want ook dat is vermeldenswaard: dat Jos behalve dirigent/organist ook een begenadigd orgelbouwer is. Beziet maar eens het altaarorgel dat vorig jaar is opgeleverd en nu wekelijks wordt gebruikt. Als dank namens de geloofsgemeenschap overhandigde de voorzitter aan Jos een bijzonder mooi beeldje van de H. Jacobus de Meerdere, zodat zijn vrouw Carla, bij diens afwezigheid, met een blik op het beeldje tenminste kan bevroeden waar Jos uithangt.
  • Per 1 januari was onze koster Ruud Ammerlaan al 12½ jaar in dienst. De voorzitter memoreerde de chaotische en stoffige beginperiode van Ruud -de grote restauratie was nog in volle gang- en de veelheid van werkzaamheden waarmee Ruud bezig is. Daarbij mocht niet onvermeld blijven dat Ruud weliswaar part-time in dienst is, maar meer dan full-time, ongeveer alle dagen van de week, aanwezig is en zijn diensten aan de geloofsgemeenschap op vele fronten aanbiedt. Een bijzondere verdienste was ook, mede op zijn (en Henk Orré’s) initiatief, de instelling van de maandelijkse Tridentijnse mis (van harte aanbevolen: elke tweede zaterdag van de maand). Ook Ruud ontving daarvoor van de voorzitter het felbegeerde beeldje van onze patroonheilige.

Daarna was er voor de beide echtgenotes, Carla en Mariëlle, een mooie bos bloemen en zongen de aanwezigen luidkeels een Lang zullen ze leven.
De geanimeerde bijeenkomst werd besloten met de waarderende woorden namens de Parochie, die werden uitgesproken door bestuurslid Lore Olgers. Zij roemde de inzet en de kwaliteit van beide werknemers (en vrijwilligers!) voor de geloofsgemeenschap in het bijzonder en voor de parochie in zijn algemeenheid. Het is de inzet van dit soort mensen dat bepaalt of een parochie levensvatbaar is en de parochie is blij dat zij als werkgever mag fungeren van deze twee kanjers in de H. Jacobus.
Klik op de foto’s voor een grotere weergave