Bij de jaarlijkse Lintjesregen op vrijdag 26 april 2024 heeft Henk van Loon een Koninklijke Onderscheiding opgespeld gekregen. Namens de Koning mocht burgemeester Jan van Zanen Henk benoemen als lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

Deze onderscheiding heeft Henk mogen ontvangen voor de 65 jaar dat hij zich heeft ingezet voor de kerk en buurt. Met name de 65 jarige betrokkenheid bij de H. Marthakerk wordt met deze onderscheiding benadrukt en gewaardeerd. 

Al op 6-jarige leeftijd begon Henk zijn activiteiten als misdienaar in de H. Marthakerk en dat heeft hij de afgelopen 65 jaar constant mogen doen. Daarnaast heeft hij op diverse andere terreinen in de H. Marthakerk, de Kathedraal van de Schilderswijk, een vrijwillige bijdrage geleverd: als leider en coördinator bij de Scouting, als gesprekgroepsleider, als lid van diverse werkgroepen, besturen en commissies. De laatste jaren is Henk vooral actief als secretariaatsmedewerker in de H. Willibrordgemeenschap en draait hij mee in het team van de Uitvaartlijn. 

Naast de kerkelijke verdiensten is Henk ook heel actief geweest in de bewonersorganisatie in de Schilderswijk. Ook daar heeft hij diverse bestuurlijke taken op zich genomen en is hij mede initiator geweest van buurtactiviteiten. Zo is bijvoorbeeld de Nachtpreventie in de Schilderswijk op initiatief van Henk ontstaan: een groep mensen die ’s nachts de straat op gingen om de wijk te controleren op overlast, criminaliteit, drugsgebruik en andere duistere zaken.  

Deze Koninklijke Onderscheiding is een blijk van waardering voor de tomeloze inzet die Henk de afgelopen 65 jaar heeft verricht. Een hartelijke felicitatie namens de hele parochiegemeenschap is hier op zijn plaats. 

Na afloop van de officiële feestelijke uitreiking in Theater Diligentia heeft het parochiebestuur Henk een receptie aangeboden in restaurant ’t Goude Hooft waar iedereen in de gelegenheid werd gesteld om Henk persoonlijk te feliciteren.