Per 16 september 2023 is Wim Does werkzaam op het Centraal Parochiesecretariaat. Wim heeft ruime ervaring in het verrichten van secretariële werkzaamheden.
Hij is – naast zijn werk in onze parochie – ook werkzaam op het secretariaat van de Martinusparochie in Utrecht. We wensen Wim veel arbeidsvreugde in onze parochie Maria Sterre der Zee.

Hij is op dinsdag en woensdag aanwezig.

Wim Does