Uw parochie houdt haar adresgegevens actueel. Zo zijn mensen in beeld als ze nieuw in de parochie komen wonen of als ze verhuizen naar bijvoorbeeld een verzorgingshuis. Als mensen overlijden, weet uw parochie dit en zal zij hen geen brieven of parochieblad meer sturen.
De parochie maakt hiervoor gebruik van SILA (Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie), dat samenwerkt met de Basisregistratie Personen (BRP) van de overheid. In nam de Tweede Kamer echter een motie aan die een einde lijkt te maken aan deze koppeling. Maar voordat het zover is, houdt de overheid een internetconsultatie. U kunt dus reageren op dit voornemen van de politiek!
Helaas is die procedure omslachtig, daarom willen wij U via de uitleg die u hier vindt meenemen in dit belangrijke weerwoord. Let op: De reactietermijn loopt tot 3 februari 2017 dus wij doen een beroep op uw spoedige meewerking!
Met grote dank!!