Klokken van troost en hoop

Het Corona-virus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken met het virus besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt, zijn gesloten. Ook de kerken, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden, moeten hun deuren sluiten. Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, roept de Raad van Kerken in Nederland op om de komende drie woensdagen tussen 19:00 – 19:15 uur de kerkklokken te luiden. Dit kan vanzelfsprekend zo lang of zo kort als een lokale kerk doorgaans doet. De Raad sluit hiermee aan bij een lokaal initiatief van de Oud-Katholieke Paradijskerk in Rotterdam. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dagelijks inzetten voor de gezondheid en veiligheid van onze medemens.    

Vanavond luiden de klokken van onze parochie
tussen 19:00 en 19:15 uur als teken van troost en hoop!