Vanaf zondag 5 juni wordt in de H.Jacobuskerk voor alle kinderen tijdens de hoogmis van 11.00 uur een kinderwoorddienst gehouden. De kinderen gaan na het openingsgebed mee met twee vrijwilligers van het team naar de Maria ten Hovezaal. Zij luisteren naar het evangelie en werken rond het thema aan kleurplaten en knutsels. Bij de voorbede komen zij weer terug in de kerk. Alle kinderen, groot en klein, zijn elke zondag welkom. We vragen wel de allerkleinsten te begeleiden. Voor meer informatie en/of vragen: kwdjacobus@outlook.com