Ook dit jaar werden er op Palmzondag door de kinderen weer palmpaasstokken gemaakt en nadat deze door de parochievicaris waren gezegend en in processie rondgedragen, gingen de kinderen naar de ouderen van de parochie om ze aan te bieden.

  • Een echtpaar in Nebo was erg verrast ”Twee engeltjes waren uit de hemel gestuurd naar de aarde, zei de man in tranen.
  • Een mevrouw had aan Samuel alles gevraagd. Waarom de eitjes, de rozijntjes, het rode hart, de broodhaan enz…..Hij wist overal het goede antwoord op te geven! Ze was verrukt.
  • Mevrouw Klijn vond het heel fijn. Twee kinderen met hun moeder waren geweest en ze willen nog een keer terug komen …… Ze had al haar poppen laten zien.
  • Een telefoontje van mevr. Roos van de Denneweg: als je zo lang alleen bent als ik dan is dit zo fantastisch. Ik ben er zo dankbaar voor. Het geeft me zo’n gevoel er nog bij te horen. Wil je die jongen bedanken?

Zo maar enkele reacties, die onderstrepen dat dit weer een mooi initiatief was. Dank aan de leiding van de Kinderkatechese en vooral aan alle kinderen en hun ouders die de ouderen zo blij hebben gemaakt met hun bezoek en met de Palmpaas.
Klik op de foto’s, zodat een grotere weergave zichtbaar wordt: