Maria Sterre der Zee
In delen van de wereld staan de mensen elkaar naar het leven. Ook in ons land groeit de onrust over het geweld dat oprukt. Door de geboorte van Christus mogen wij hoop houden dat vrede mogelijk is. Pastoor Langerhuizen in de preek.

Het waaide hard op Scheveningen en het weer was guur. Toch stroomden de kerkgangers op kerstavond, 24 december, de H. Antonius Abtkerk in. Om half zeven voor de verteldienst voor gezinnen met kinderen, om half negen voor de jongerenviering en om elf uur voor de nachtmis. Ongeveer 1250 mensen in totaal kwamen de geboorte van het Christuskind meevieren.
Van de nachtmis, met pastoor Dolf Langerhuizen als voorganger, kunnen we wat foto’s laten zien, gemaakt door Ine Steenhoff. Gemengd koor Laus Deo onder leiding van dirigent/organist Patrick Hopper zong de Missa Festiva van Gretchaninov. Marjan Franke, op hobo, zette de viering extra luister bij.