Zoals al eerder vermeld zijn we van plan om op zondag 19 december een feestelijke lunch te houden in de pastorie, aansluitend aan de Hoogmis van 11.00 uur. U kunt hiervoor thuis worden opgehaald en ook weer worden teruggebracht.

Alleen als de Corona-maatregelen worden verscherpt zal dit niet door kunnen gaan, maar dan bedenken we iets feestelijks dat u aan huis wordt bezorgd. Laat u ons weten of u aan Hoogmis en de lunch wilt deelnemen of dat we u, als dit niet door kan gaan, iets feestelijks kunnen bezorgen. U kunt dit laten weten aan uw vast vrijwilliger of bellen met Lore Olgers 070-3244118 of 06 29737151.

De St. Jacobsstaf