Kerstlunch voor ouderen

Zoals al eerder vermeld zijn we van plan om op zondag 19 december een feestelijke lunch te houden in de pastorie, aansluitend aan de Hoogmis van 11.00 uur. U kunt hiervoor thuis worden opgehaald en ook weer worden teruggebracht.

Alleen als de Corona-maatregelen worden verscherpt zal dit niet door kunnen gaan, maar dan bedenken we iets feestelijks dat u aan huis wordt bezorgd. Laat u ons weten of u aan Hoogmis en de lunch wilt deelnemen of dat we u, als dit niet door kan gaan, iets feestelijks kunnen bezorgen. U kunt dit laten weten aan uw vast vrijwilliger of bellen met Lore Olgers 070-3244118 of 06 29737151.

De St. Jacobsstaf