Kerst-Inn afiche 2018
Op 16 december 2018 wordt de jaarlijkse Kerst-Inn gehouden.
Een gezellige middag waar het koor kerstliedjes zingt, die u natuurlijk mee mag zingen.
Er worden warme en koude dranken, kerststol en hapjes geserveerd terwijl u geniet.
De inloop begint om 13.30 uur en de Kerst-Inn start om 14.00 uur.
De middag is geheel gratis, maar als u toch iets wilt bijdragen, na afloop is er een deurcollecte.
Wilt u ook graag komen, maar zit u met vervoer?
Dan kunt u het secretariaat van de Agnes bellen, dan zorgen wij voor vervoer.
Wij zijn bereikbaar van dinsdag tot en met donderdag van 10.00 uur tot 13.00 uur,
070 – 365 77 29 of u kunt een  mailtje sturen naar agnes@rkdenhaag.nl.
In verband met de Kerst-Inn is er op zondag 16 december 2018 maar één Eucharistieviering om 10.00 uur. De mis om 12.00 uur vervalt. Na de mis van 10.00 uur wordt de kerk in gereedheid gebracht voor de Kerst-Inn.
U bent van harte welkom op de Kerst-Inn in onze Agneskerk.
Pastorale Werkgroep