Op zondag 17 december (3e Advent) is er weer de vertrouwde Kerst-Inn.

Een middag georganiseerd door de Pastorale Werkgroep ism het AgnesGilde. Deze middag wordt aangeboden aan alle oudere en eenzame parochianen en wiijbewoners.
Vanaf 13.30 is er ontvangst met koffie/thee en kerstbrood. Om 14.00 uur zullen de gemengde koren van de H. Agnes- en de H. Marthakerk u in de kerstsfeer brengen met kerstliederen en samenzang. Tijdens de pauze wordt u een consumptie aangeboden.
Dit alles is geheel gratis. Na afloop zal er een vrijwillige deurcollecte gehouden worden om de onkosten enigszins te bestrijden.