Kerkklokken luiden met Pasen

Nu het belangrijkste Hoogfeest van christenen niet samen in publieke vieringen gevierd kan worden, is het luiden van de klokken op Paaszondag om 12.00 uur een manier om toch met elkaar in gebed verbonden te zijn

De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft aan alle parochies gevraagd om op eerste paasdag, zondag 12 april tussen 12.00 en 12.15 uur, de kerkklokken te luiden.

Gewoonlijk luiden de klokken als oproep voor het vieren van de zondag. Dit keer luiden ze om mensen op te roepen zich thuis te verbinden met de eredienst van de kerk die wel doorgaat maar niet publiek gevierd kan worden.

Ook andere kerkgenootschappen zijn van harte uitgenodigd mee te doen aan dit initiatief. Zo kunnen op eerste paasdag om 12.00 in heel Nederland de kerkklokken verkondigen dat de Heer waarlijk is opgestaan en dat dit een moment is om daar in gebed bij stil staan. In gebed kan worden gedankt voor de boodschap van Pasen maar ook worden gebeden voor de situatie in ons land in verband met het coronavirus en allen die lijden onder de gevolgen daarvan.

“Het laatste woord is Leven, eeuwig leven”, schrijven de bisschoppen in hun paasboodschap. “Ondanks alle onzekerheid en verdriet die ons overkomen, mogen we aan dat Woord vasthouden. Christus, het Woord dat leven geeft, leven in overvloed, is en blijft onze zekerheid. In die geest wensen wij u, ook en juist in deze dagen, een Zalig Pasen.”