Ook dit jaar weer waren er vele Haagse katholieken aanwezig bij de Nationale Bedevaart in Brielle, waar de herdenking plaats vond aan de gewelddadig dood van 19 priesters en kloosterlingen op 9 juli 1572. Deze martelaren werden gedood vanwege hun getuigenis omtrent de tegenwoordigheid van Christus in de Eucharistie en het gezag van de Paus.
Op uitnodiging van de twee Haagse parochies “Maria Sterre der Zee” en “De Vier Evangelisten” nam een groep van ruim 80 parochianen op zaterdag 7 juli deel aan deze prachtige bedevaart, waarbij Mgr. Van den Hende voorging in de Eucharistie en in de Vespers.  In een inspirerende homilie belichtte hij het thema van deze bedevaart “Volharden in gebed”. Zie ook www.bisdomrotterdam.nl
En wij? Wij kwamen met de bus en met de fiets. De leeftijden bij de fietsers varieerden van 2 tot 82. Met tandems en een bakfiets werden ook de kleintjes meegenomen. We vertrokken om 7.00 uur op deze zomerse dag, in de stilte nog. Langs de Vliet naar Delft, het oude centrum van Delft door, de dorpen Den Hoorn, Schipluiden, Maasland en Maassluis. Het was mooi om die stilte in ons op te nemen. God sprak al tot ons door het verstilde landschap en de toenemende kracht van de zon. Onder leiding van de enthousiaste vicaris van der Helm trokken we als een lange sliert fietsers door de landerijen. Helaas kreeg de vicaris een lekke band en na twee keer moest hij verder in de ‘bezemwagen’. Maar het ging uiteindelijk om de tocht die wij van binnen aflegden. In Brielle werden wij in de herdenking van deze moedige martelaren ook nu weer in ons hart geraakt. De vieringen waren zo oud als de Kerk zelf en ook in onze tijd weer opnieuw en nog steeds inspirerend. Zelfs de jongste deelnemer (Matthieu 2 ½ )  werd er door beïnvloed. Hij liep steeds kleine rondjes om de bomen op het martelveld, terwijl gebed, zang en stilte elkaar daar afwisselden.
Deo gratias
We ontvingen van een deelnemer nog een verslag van de bedevaart naar Brielle

 Welgemoed vertrokken om 7 uur 22 fietsers vanaf de St. Jacobus kerk o.l.v. Kees Nusteling en met Vicaris van der Helm en Pater Pio op weg naar Brielle. Het weer was prachtig met weinig of geen wind en alles verliep voorspoedig op 1 lekke band na (razendsnel gerepareerd door Vincent Sturrus) De route liep dit jaar via Rijswijk, Delft, Schipluiden, Maasland naar Maassluis, waar wij werden opgewacht door Adrie en Mariette Huisman met koffie en stroopwafels in afwachting van de veerboot, waarmee wij zouden oversteken naar Rozenburg voor de laatste 10 kilometer naar Brielle.
Volharden in Gebed
In het Bedevaartsoord ontmoetten wij de deelnemers die met de bus waren gekomen, met als geestelijk leider Pater Yan Asa SVD, om samen met vele honderden andere pelgrims uit het hele land te herdenken, dat in 1572 de Martelaren van Gorcum in Brielle werden gemarteld en opgehangen, omdat zij weigerden hun geloof en trouw aan de paus af te zweren.
Om 11 uur was de Pontificale Eucharistieviering met als hoofdcelebrant mgr. J.H.J.van den Hende, bisschop van Rotterdam. H

et thema van de bedevaart was dit jaar: Volharden in Gebed. Bidden is precies wat de Martelaren van Gorcum deden in afwachting van hun lot. Dat gebed gaf hen de kracht om de weg, die voor hen lag, met overtuiging te gaan. Net zoals ons gebed ons kracht kan geven om de tegenslagen in ons leven het hoofd te bieden.

Na de lunch, aangevuld met frisdranken en fruit door Lore Olgers en haar staf, het Rozenkransgebed,  hieraan parallel een Jongerenprogramma, verzorgd door de Blauwe Zusters, en de Kruisweg in de Ommegang rond het Martelveld. De bedevaart in Brielle werd afgesloten met de Vesper- viering en de Processie, waarbij de 19 vaandels van de Martelaren o.m. gedragen werden door Geraldine van de H. Willibrord, een leeftijdgenote van de H. Antonius Abt en een dochtertje van de familie Sturrus. Na de Pelgrimszege fietsten wij, uitgezwaaid door de busgangers, om 16.45 uur via de veerboot (met weer een versnapering van Mariette en Adrie) grotendeels via dezelfde route terug, waarbij de groep steeds kleiner werd, omdat iedereen de kortste route naar huis nam. Zo kwam er een einde aan deze inspirerende bedevaartsdag, voor de achtste keer voortreffelijk georganiseerd door Kees en Lore. Hopelijk tot volgend jaar, met goed weer, zoals tot nog toe steeds, behalve de eerste keer.
Hans Peters