Het 50-jarig jubileum als kerkmusicus van Jos Laus is een waar festijn geworden, waar op zondag 26 mei niet alleen de jubilaris van zal hebben genoten. Wat een prachtige dag is het geworden. En dat niet alleen voor de jubilaris. Ook de kerkgangers hebben genoten, tijdens de druk bezochte Hoogmis van 10:15u in de Sint Jacobuskerk, van de prachtig zes-stemmig ‘Missa te Deum Laudamus’. Jos moest toen nog even flink aan de bak om de juiste balans en harmonie uit zijn koor te halen.

Ridder van Oranje Nassau

Daarna kwamen de loftuigingen, tijdens een receptie in de mooie kamers van de pastorie, bezocht door vele genodigden. En die loftuigingen kwamen niet van de geringste: zo werd hij toegesproken door de Burgemeester Bezuijen van Rijswijk, de gemeente waar Jos 35 jaar organist en dirigent was in de H. Bonifatiuskerk. De burgemeester had zich goed voorbereid en kwam met een duizeligmakende lijst van evenementen en projecten waarin Jos betrokken is geweest in zijn Rijswijkse periode, voor hij in 2004 naar de Parkstraat kwam. Als klap op de vuurpijl en tot verrassing van de jubilaris werd hem door de burgemeester het insigne van Ridder in de Orde van Oranje Nassau opgespeld. Onlangs werd al bekend dat Jos op 22 juni a.s. naar Parijs gaat om daar een belangrijke Frans onderscheiding in ontvangst te nemen wegens zijn verdiensten voor de Franse muziek en cultuur.

Liefde voor muziek, God en de mensen

Veel indruk maakte een bevriend pastoor van Ulden die de jubilaris voor de vuist weg toesprak. Hij memoreerde dat er veel boeken zijn verschenen over kardinalen enz., maar niets over kerkmusici. En dat terwijl zij toch een centrale rol spelen in de liturgie en zij heel wat te verduren hebben gekregen sinds het Tweede Vaticaanse Concilie. Al die veranderingen in de omgang met koorleden en kerkgangers, van Latijn naar Nederlandse missen, beat missen, individualisering, Volgens de pastoor, heeft een goed kerkmusicus, en hij keek hierbij naar Jos: Liefde voor de muziek, liefde voor God en liefde voor mensen.

Veel dank voor de uitstekende organisatie en de manier waarop dit jubileum is georkestreerd. Wij wensen Jos nog een fijne tijd onder ons tot zijn afscheid in november, wegens het bereiken van zijn pensioengerechtigde leeftijd.