Op zondag 26 mei vieren we in onze kerk het 50-jarig jubileum van Jos Laus als kerkmusicus, dirigent en organist. Van 1969 tot 2004 was Jos dirigent en organist bij het gemengd kerkkoor Gloria Deo van de St. Bonifatiusparochie in Rijswijk en van 2004 tot 2019 bij het gemengd kerkkoor Cantemus Domino en bij de Cantorij van onze St. Jacobus de Meerdere kerk.
Na de feestelijke Hoogmis op 26 mei ter viering van dit jubileum met een gezongen Eucharistieviering van Hendrik Andriessen vindt voor genodigden een jubileumreceptie plaats in onze pastorie. Pater L.M. (Leo) van Ulden ofm uit Leiden zal tijdens deze jubileumreceptie Jos Laus feestelijk toespreken met een terugblik op 50 jaar katholieke kerkmuziek. Op zaterdagmiddag 25 mei om 16.00 uur is er een orgelconcert ter gelegenheid van dit jubileum in onze kerk.

Jos Laus heeft zich 15 jaar met hart en ziel ingezet voor de kerkmuziek in onze kerk, voor het repeteren en zingen met Cantemus Dominus, de Schola Cantorum en de Cantorij en verdient daarmee onze grote dankbaarheid. Zowel op zondagen bij de Hoogmis, in de Advent en Veertigdagentijd met de Vespers, bij gezongen huwelijken en uitvaarten en bij alle repetities en verdere voorbereidingen was hij altijd van de partij. Het is een zegen 15 jaar een kerkmusicus in ons midden te hebben die zich zo enthousiast voor de katholieke kerk en voor haar gelovigen inzet.

Op 30 november a.s. gaat Jos Laus met pensioen als onze kerkmusicus. De werving van een opvolger is in volle gang.