De Nederlandse bisschoppen organiseren een bedevaart voor jongeren naar Rome van 26 april tot 2 mei 2020. De inspiratie tot deze bedevaart is de in het Vatican gehouden synode met het thema: “Jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping”

In de brief aan de pastorale teams schrijven Mgr. Mutsaerts (bisschop-referent voor jongeren) en Mgr. Woorts (bisschop-referent voor bedevaarten): “Omdat het niet altijd eenvoudig is om je roeping te onderscheiden en de goede koers te kiezen in je leven, vraagt de paus om een vernieuwd commitment van de kant van de hele Kerk – priesters, religieuzen, pastoraal werkers en opleiders – op het terrein van jongerenwerk en roepingenwerk. Met deze landelijke reis willen we hier als Nederlandse Kerk mede invulling aan geven.”

Onze parochie moedigt jongeren van harte aan om deel te nemen aan deze reis. Vanuit het pastoraal team zal parochievicaris Vincent Wang de jongeren vanuit de Maria Sterre der Zee parochie begeleiden.

Hebben jullie belangstelling om deel te nemen aan de bedevaart, klik hier voor de informatie van de Nederlandse bisschoppen.

Stuur een mailtje naar ons parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl om ons te vertellen dat je aan deelname denkt en wij brengen je in contact met parochievicaris Vincent Wang en de andere deelnemers vanuit onze parochie.