Onlangs verscheen het jaarverslag 2022 van onze parochie. Op de cover prijkt een foto van de herstelwerkzaamheden aan een van de torens van de Elandstraatkerk.
In zijn voorwoord schrijft pastoor Langerhuizen: ‘Een jaarverslag lijkt een opsomming van allerlei feiten en gebeurtenissen. Maar achter al die feiten en gebeurtenissen gaat een wereld van geloof, inzet en betrokkenheid schuil.’

Het jaarverslag bevat onder andere het financieel overzicht 2022 met een toelichting en een aantal kerngetallen van onze parochie.
Exemplaren van het jaarverslag liggen in de verschillende kerkgebouwen. Desgewenst is het mogelijk een fysiek exemplaar op te halen bij het Centraal Parochiesecretariaat,
Neuhuyskade 97.

Klik hieronder om het Jaarverslag te downloaden: