Helaas moet wij u tot onze spijt mededelen dan de jaarlijkse Banneuxdag,
welke gehouden zou worden op 12 november 2022 in Pijnacker geen
doorgang
zal hebben.

Hopende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd,

Namens het Banneuxcomite
Ellen van Rheenen