Vanaf zondag 28 november tot en met zondag 19 december zal er weer een inzameling worden gehouden voor de voedselbank achter in de kerk. Tijdens de Advent is het goed om naast meer tijd voor gebed ook meer om te zien naar onze naaste. Er zijn veel mensen in Den Haag die deze extra steun in de vorm van voedsel maar al te zeer nodig hebben. Juist ook in deze Coronatijd. Het aantal aanvragen neemt nog steeds toe, terwijl het voor de voedselbank steeds lastiger wordt om de pakketten aan te vullen.

Laten wij in onze voorbereiding op Kerstmis weer extra zorg hebben voor mensen in onze stad die onze daadwerkelijke steun nodig hebben en laten we meehelpen de pakketten met Kerstmis extra groot te maken! Wij hopen dat uw bijdrage in de vorm van houdbaar voedsel weer genereus zal zijn.

Pastoraatgroep en PCI