Inzameling voor de Voedselbank Haaglanden tijdens de Veertigdagentijd.
Ook tijdens deze Veertigdagentijd zullen we achter in de kerk weer houdbare voedingsmiddelen inzamelen voor de Voedselbank Haaglanden, die vele gezinnen en alleenstaanden van basisvoedsel voorzien. Deze inzameling geeft u de gelegenheid uw solidariteit met mensen die het moeilijk hebben daadwerkelijk te tonen. Op deze wijze kunnen we de Voedselbank helpen om de voedselpakketten met Pasen iets extra’s mee te geven.
Wij zullen inzamelen vanaf woensdag 1 maart tot en met zondag 2 april. U kunt uw bijdragen achter in de kerk op de aangegeven plaats neerzetten. Wij danken u bij voorbaat namens de Voedselbank.
Als u niet in staat bent voedingsmiddelen mee te nemen kunt u ook een gift doen op:
rekeningnummer: NL52 ABNA 0595 6586 79
t.n.v. Werkgroep Caritas H. Jacobus de Meerdere
o.v.v. Gift Voedselbank