Ook dit jaar is er tijdens de Advent gelegenheid om houdbare voedingsmiddelen in te zamelen in de kratten achter in de kerk bij de Mariakapel. Onze bisschop Mgr. Van den Hende nodigt ons dit jaar extra uit, ons in de Advent toe te leggen op gebed en dienst aan de naasten. De inzameling duurt tot 18 december en zal meegenomen worden in de uitdeling voor Kerstmis aan de armsten in onze stad. Graag uw royale bijdragen. U kunt ook een bedrag overmaken op rekening NL52 ABNA 0595 6586 79 t.n.v. de werkgroep Caritas H. Jacobus de Meerdere; onder vermelding van “bijdrage Voedselbank”.