Tijdens de eucharistie van donderdag werd door een van de pelgrims het hier volgende gebed uitgesproken. Het is uit de orthodoxe traditie en enigszins aangepast aan de Westerse theologie. Met toestemming van de pelgrim wordt het hier opgenomen omdat het op de overigen veel indruk maakte.

“Gebed om de zalige dood
Een zalig levenseinde in staat van genade, in
vrede met allen die op onze weg geplaatst zijn, zonder zwaar te lijden, zonder angst, zonder verdriet, zonder schuld, zonder reden tot schaamte en een goede rechtvaardiging voor Gods ontzagwekkende rechterstoel.”