Het woord ‘vormsel’ komt van het oud-Nederlandse woord ‘vroomsel’. Dat betekent ‘sterksel’ (vroom = sterk). Het sacrament van het Vormsel is de bekroning van het eerder ontvangen Doopsel. Op bijzondere wijze wordt in het Vormsel nog eens de kracht en de sterkte van de heilige Geest doorgegeven. Het is dus de bevestiging van het Doopsel.
Het Vormsel geeft de kracht van de heilige Geest om te getuigen van Jezus en zijn evangelie, om uit te komen voor je geloof in de levende Heer. De sterkte van de heilige Geest helpt een christen om in het dagelijkse leven in woord en daad méér te lijken op Christus.
De vormselviering is een gezamenlijke viering met alle geloofsgemeenschappen van de Maria Sterre der Zee. De voorbereiding gebeurt echter bij de geloofsgemeenschappen op locatie. Jullie zijn hartelijk welkom voor de voorbereiding in de Willibrord gemeenschap!
Hier vinden jullie nadere informatie en het inschrijfformulier.