Inschrijving 1e H. Communie 2019 gestart

De inschrijving voor de voorbereiding op het sacrament van de 1e H. Communie in 2019 is begonnen. Achterin de kerk liggen brieven voor de ouders en inschrijfformulieren. Beide zijn tevens in het Spaans vertaald. Op de website zijn deze ook te downloaden. Ga naar Liturgie-Sacramentsbedieningen- 1e H. Communie of volg de link.