Op maandag 12 december organiseert het Pastoraal Team van de parochie Maria Sterre der Zee (Den Haag Noord) een gespreksavond over beëindiging van wat men noemt ‘voltooid leven’. De avond heeft als doel informatie en meningsvorming. Een arts uit de parochie en deskundig in ethiek en Dr. Ad van der Helm (parochievicaris) zullen de avond inleiden. Joost Happel, voormalig bestuurder ouderenzorg leidt het gesprek.
De toegang is gratis (vrijwillige bijdrage voor onkosten) en de avond staat open voor parochianen en andere geïnteresseerden, zoals ouderen, mantelzorgers, familieleden of professionals Aanmelding is niet nodig. Aanvang 20:00 uur en einde om 22:00 uur.
De avond begint met een inleiding over de achtergrond van de actuele  euthanasiediscussie en het standpunt van de katholieke kerk. Vervolgens wordt ingegaan op de achtergrond van de discussie rond de beëindiging van ‘voltooid leven’. In het tweede deel van de avond is er ruimte voor onderling gesprek.
Meer informatie