Op dinsdag 17 januari 2017 vindt er van 20:00 – 21:30 uur een informatieavond plaats over opzet en inhoud van de Pastorale School van ons bisdom Rotterdam. De bijeenkomst wordt gehouden in de parochiezaal van de Marthakerk, De Bockstraat 58, Den Haag. Het pastoraal team en het parochiebestuur ondersteunen deelname aan de Pastorale School van harte!
Heeft u belangstelling? aarzel niet! U bent van harte welkom!
De avond is uitdrukkelijk bedoeld voor deelnemers uit ALLE geloofsgemeenschappen van onze parochie. Uitgebreide informatie vindt u hier en op een flyer die achter in de kerk ligt.