Op donderdag 1 juli 2021 om 20.00 uur is er een informatieavond omtrent het Heilig Vormsel. Deze zal gehouden worden in de parochiezaal bij de Paschalis Baylonkerk (Neuhuyskade 97). Ouders en vormelingen zijn hiervoor uitgenodigd om met elkaar kennis te maken. Diaken Henk van Zoelen zal inhoudelijk het H.Vormsel toelichten, waarna er ruimte is voor vragen en uitwisseling met elkaar.

De voorbereiding zal starten in oktober 2021 en zal op verschillende locaties in onze parochie worden aangeboden. Afhankelijk van het aantal deelnemers zullen we eind september 2021 bekend maken of alle groepen kunnen doorgaan. Iedere vormeling kan aansluiten bij een groep die qua dag of locatie het beste past. Tijdens de voorbereiding kan er om praktische redenen niet van groep gewisseld worden. Er zijn twee bijeenkomsten per maand (uitzonderingen door vakanties en feestdagen).

Meer informatie is te vinden op: H. Vormsel

Bron: cathopic