Na enige tijd van stilte heeft de huiskerk in het najaar van 2018 een doorstart gemaakt. Het doel van de huiskerk is het geloof van de parochianen in aansluiting op hun kerkbezoek te verrijken door deelname aan maandelijkse huiskamergesprekken naar aanleiding van één van de recente zondagsevangelies. Op deze manier worden de parochianen versterkt in hun
geloof waardoor ook de geloofsgemeenschap wordt versterkt. Daarom nodigen wij u uit voor de informatiebijeenkomst op dinsdagavond 22 januari 2019 om 19.30 uur in de pastorie van de geloofsgemeenschap Sint Jacobus de Meerdere

Programma

Ontvangst met koffie/thee
Welkomstwoord door parochievicaris A. van der Helm
Inspirerende inleiding door Dhr. R. Guldenmund
Korte pauze
Verdeling in subgroepen: huiskamergesprekken in de praktijk
Inschrijving en afsluiting met een drankje
Aanmelding per e-mail: huiskerk@stjacobus.nl of telefoon: 070-360 55 92.