In de maanden juli en augustus 2024 komen in de verschillende geloofsgemeenschappen de volgende vieringen te vervallen:

Agnes: in augustus geen vieringen op woensdag en donderdag om 9:30 uur

Antonius Abt: in juli en augustus geen viering op dinsdag om 9:00 uur

Jacobus: in juli en augustus geen viering op maandag om 12:45 uur

Paschalis Baylon: in juni, juli en augustus geen viering op vrijdag om 9:00 uur

Taizé-gebed: op 6 juli is de laatste Taizé-viering in de dagkapel van de Paschaliskerk