Zoals bekend verdwijnen per 1 september 2022 de maandberichten. Meer dan zeven jaar hebben deze gezorgd voor de informatievoorziening in alle geloofsgemeenschappen. Een woord van dank aan allen die hebben gezorgd voor het samenstellen van deze maandberichten.
In Stella Maris, editie juni, juli, augustus 2022, pagina 35 is uiteengezet waarom tot deze verandering is besloten. Om het parochiegevoel te versterken dienen berichten over activiteiten breder bekend gemaakt te worden dan alleen in het maandbericht. Stella Maris is hiervoor het medium. Verspreid door Stella Maris kunt u straks deze berichten lezen.

De frequentie van Stella Maris gaat verhoogd worden naar eenmaal per zes weken.
Het schema van de verschijningsdata van Stella Maris in 2022 ziet er als volgt uit:

Jaargang 8, nr.3Levering 23 augustus
Jaargang 8, nr. 4Levering 4 oktober
Jaargang 8, nr. 5Levering 8 november
Jaargang 8, nr. 6 KerstnummerLevering 13 december

Inhoud weekberichten/brieven
Om de kerkgangers te voorzien in ‘het laatste nieuws’ is het de bedoeling dat de geloofsgemeenschappen zorgen voor een weekbrief. Omvang hiervan is 1 A4 maximaal (dubbelzijdig). Wat komt er in de weekbrief te staan?
• Leden pastoraal team met emailadressen
• Lokaal secretariaat: adres, telefoonnummer en openingstijden
• Beheercommissie: leden met emailadressen
• Pastoraatgroep: leden met emailadressen
• Contactpersonen in de geloofsgemeenschap voor bijvoorbeeld koren
• Pastoraal noodnummer
• Uitvaartlijn
• Website van de parochie vermelden www.rkdenhaag.nl
• Misintenties
• Reminder activiteit in die week
• Lief en leed
• Doopsels, huwelijken, uitvaarten

Het betreft hier een behoorlijke verandering binnen de communicatie in de parochie Maria Sterre der Zee. Het parochiebestuur hoopt dat deze verandering zorgt voor een verbetering in de communicatie.

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Monique Meeussen (eindredacteur Stella Maris) bereikbaar via parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl, telefoon 070 – 820 98 66