Op 4 april bereikte ons het bericht dat Ben van der Velde was overleden. ‘Ons’ is: het College van Diakenen, de collectanten van de H. Jacobus de Meerdere.
In 1992 werd Ben geïnstalleerd als lid van het College. Met het lidmaatschap zette Ben de traditie voort van zijn schoonfamilie, de familie van der Waart, brandstofhandelaar en leverancier van onze kerk, een van een reeks middenstanders die de parochie in de 60-er en 70-er jaren in stand wisten te houden. Ben paste goed in dit gezelschap en bij de collectanten en heeft 25 jaar lang onafgebroken zijn taken uitgevoerd, de laatste jaren in toenemende mate belemmerd door zijn achteruitgaande gezondheid. Maar áls Ben geroosterd was, kon je ervan op aan dat hij zijn diensten verrichtte, de laatste was met Kerstmis In het rooster van 2018 staat de notitie ‘Ben met emeritaat’ en dat mocht ook wel op zijn toen 80-jarige leeftijd.

Niet veel mensen kenden hem want hij leidde een bescheiden leven en liet de uitgaansdagen van het College vaak passeren. Zoniet in 2017 toen wij zijn jubileum in een restaurant in het Noordeinde hebben gevierd; daarbij waren Ben en zijn eega Loes de eregasten. Nee, Ben was meer van de achtergrond, in stilte zijn werk verrichtend, zijn diensten verlenend naar de talenten die hij had meegekregen. Daartoe behoren zeker integriteit, getrouwheid en nauwgezetheid, eigenschappen die hij o.a. inzette bij het jarenlang tellen van de collectegelden, want ook dat hoorde erbij, elke maandagochtend, jaar in, jaar uit.

Op mensen als Ben is onze parochie gebouwd, houden wij niet alleen de tradities in stand, maar zorgen wij ook voor de solide basis voor een volgende generatie parochianen die in de Jacobus de Meerdere hun thuis vonden, vinden en zullen vinden. Met in gedachtenis aan en in grote dankbaarheid voor de bijdragen van Ben van der Velde.
Namens het College van Diakenen, Jos van der Lubbe