Deze bijeenkomst is bedoeld voor allen die vrijwilligerswerk doen of betrokken zijn bij het vrijwilligerswerk in een parochie en zij die overwegen vrijwilligerswerk te gaan doen in een parochie.

Vorig jaar was er een impulsdag voor parochiële vrijwilligers onder de titel ‘Met hart en ziel vrijwilliger in de kerk’ (februari 2023). Daarbij werd gekeken naar het vrijwilligerswerk vanuit de eigen (gelovige) motivatie van de vrijwilliger.

Dit jaar is de invalshoek: de rol van vrijwilligers bij de verkondiging van het evangelie door parochies, ook wel missionering genoemd.

Paus Franciscus schrijft: “Krachtens het ontvangen doopsel is ieder lid van het Volk van God missionaire leerling geworden (vgl. Matteüs 28, 19). Iedere gedoopte wat zijn functie in de kerk en het niveau van de vorming in het geloof ook is, is een actief subject van evangelisatie.”

Tijdens deze bijeenkomst komen onder meer de volgende thema’s aan bod:

  • De Kerk in navolging van Jezus de Christus
  • Iedere gelovigen geroepen om missionaris te zijn
  • De parochie als gemeenschap van geroepenen
  • Vrijwilligers als bouwstenen van de parochie
  • Hoe blijft het vuur bij u als vrijwilligers brandend?

Er zijn geen kosten verbonden aan de impulsbijeenkomst. We sluiten af met een kopje soep en ontmoeting.

Datum & Tijd
20 januari 2024
10.00 – 13.45 uur (inloop vanaf 9.30 uur)

Locatie
Adelbertuskerk
Minervaweg 7
Delft

Bron: Bisdom Rotterdam